Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)1 HT41
Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại/
UDC 34(V)1
Cutter HT41
Nhan đề Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại/
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 110tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Hội thảo trình bày tham luận của các tác giả về mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946, trên các phương diện như: Chức năng cơ bản của Hiến pháp, thực trạng tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước và những yêu cầu đặt ra, chế định chủ tịch nước theo Hiến pháp
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Đương đại
Từ khóa tự do Giá trị lịch sử
Từ khóa tự do Tổ chức quyền lực
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000441
000 00922nam a2200289 p 4500
00114352
0027
00430067
00520130409110905.0
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004102222|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bHT41
245|aMô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại/
260|aH. : |b,|c2012
300|a110tr.: ; |c30 cm
520 |aHội thảo trình bày tham luận của các tác giả về mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946, trên các phương diện như: Chức năng cơ bản của Hiến pháp, thực trạng tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước và những yêu cầu đặt ra, chế định chủ tịch nước theo Hiến pháp
653|aHội thảo
653|aĐương đại
653|aGiá trị lịch sử
653|aTổ chức quyền lực
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000441
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000441 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)1 HT41 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào