Sách Tiếng Việt
34(V)045 QU600
Quy chế tuyển chọn, đề cử, quản lý cán bộ quy định mới về xử lý kỷ luật, chế độ bồi dưỡng và trách nhiệm bồi thường đối với công chức, viên chức 2012 /
UDC 34(V)045
Cutter QU600
Tác giả CN Thùy Linh
Nhan đề Quy chế tuyển chọn, đề cử, quản lý cán bộ quy định mới về xử lý kỷ luật, chế độ bồi dưỡng và trách nhiệm bồi thường đối với công chức, viên chức 2012 / Thùy Linh, Việt Trinh
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 463tr.: ; 28 cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày về các luật: Cán bộ công chức, viên chức, luật bồi thường nhà đất; Trình bày các chế độ và chính sách; quy tắc ứng xử; quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức
Từ khóa tự do Bồi thường
Từ khóa tự do Cán bộ quản lý
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Viên chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10021939-40
000 00938nam a2200289 p 4500
00114238
0021
00429917
00520130401093045.0
008130401s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004101435|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)045|bQU600
100|aThùy Linh
245|aQuy chế tuyển chọn, đề cử, quản lý cán bộ quy định mới về xử lý kỷ luật, chế độ bồi dưỡng và trách nhiệm bồi thường đối với công chức, viên chức 2012 / |cThùy Linh, Việt Trinh
260|aH. : |bLao động, |c2012
300|a463tr.: ; |c28 cm
520 |aCuốn sách trình bày về các luật: Cán bộ công chức, viên chức, luật bồi thường nhà đất; Trình bày các chế độ và chính sách; quy tắc ứng xử; quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức
653|aBồi thường
653|aCán bộ quản lý
653|aCông chức
653|aViên chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10021939-40
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10021939 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)045 QU600 Sách Tiếng Việt 1
2 10021940 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)045 QU600 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào