Sách Tiếng Việt
34(V)137 GI103
Giải đáp những tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp 2012/
UDC 34(V)137
Cutter GI103
Nhan đề Giải đáp những tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp 2012/
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 469tr.: ; 27 cm
Tóm tắt Cuốn sáh trình bày hỏi đáp về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ ngành tư pháp; hỏi đáp các tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp; hỏi đáp về công tác thi đua khen thưởng dành cho cán bộ ngàng tư pháp, các quy định pháp luật mới nhất dành cho cán bộ ngành tư pháp
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Cán bộ ngành tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10021823-4
000 00856nam a2200265 p 4500
00114204
0021
00429883
00520130329103228.0
008130329s2011 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004101338|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)137|bGI103
245|aGiải đáp những tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp 2012/
260|aH. : |bLao động, |c2011
300|a469tr.: ; |c27 cm
520 |aCuốn sáh trình bày hỏi đáp về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ ngành tư pháp; hỏi đáp các tình huống thường gặp trong nghiệp vụ ngành tư pháp; hỏi đáp về công tác thi đua khen thưởng dành cho cán bộ ngàng tư pháp, các quy định pháp luật mới nhất dành cho cán bộ ngành tư pháp
653|aTư pháp
653|aCán bộ ngành tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10021823-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10021823 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)137 GI103 Sách Tiếng Việt 1
2 10021824 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)137 GI103 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào