Sách Tiếng Việt
34(V)04(05)
Chuyên đề hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử(1945-2010),.
UDC 34(V)04(05)
Cutter
UDC
Cutter H452
Nhan đề Chuyên đề hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử(1945-2010),. Phụ lục tháng 2/2010/
Thông tin xuất bản H., 2010
Mô tả vật lý 116tr.
Tóm tắt Chuyên đề giới thiệu đến bạn đọc hai phần: phần 1: hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử; phần 2: Các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do 1945-2010
Từ khóa tự do Hội nghị ngành Tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10020469-73
000 00800nam a2200277 p 4500
00113331
0021
00426474
005201803051546
008110315s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20180305154913|bthuvien3|y20151004094114|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)04(05)
080|bH452
245|aChuyên đề hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử(1945-2010),. |nPhụ lục tháng 2/2010/
260|aH., |c2010
300|a116tr.
520 |aChuyên đề giới thiệu đến bạn đọc hai phần: phần 1: hội nghị ngành Tư pháp qua các giai đoạn lịch sử; phần 2: Các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
653|a1945-2010
653|aHội nghị ngành Tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10020469-73
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10020469thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10020469 Giá Sách Tiếng Việt H452 Sách Tiếng Việt 1
2 10020470 Giá Sách Tiếng Việt H452 Sách Tiếng Việt 2
3 10020471 Giá Sách Tiếng Việt H452 Sách Tiếng Việt 3
4 10020472 Giá Sách Tiếng Việt H452 Sách Tiếng Việt 4
5 10020473 Giá Sách Tiếng Việt H452 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1