Sách Tiếng Việt
34(V)0 C101
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII/
UDC 34(V)0
Cutter C101
Nhan đề Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII/
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 344tr. ; 19cm
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII.
Từ khóa tự do quốc hội khoá XII
Từ khóa tự do kỳ họp thứ 6
Từ khóa tự do Nghị quyết
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10019998-20000, 10022544
000 00708nam a2200289 p 4500
00113124
0021
00424852
00520100608103933.0
008100608s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004093503|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)0|bC101
245|aCác nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII/
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2010
300|a344tr. ; |c19cm
520 |aCuốn sách bao gồm các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII.
653|aquốc hội khoá XII
653|akỳ họp thứ 6
653|aNghị quyết
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10019998-20000, 10022544
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022544 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 C101 Sách Tiếng Việt 4
2 10019998 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 C101 Sách Tiếng Việt 1
3 10019999 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 C101 Sách Tiếng Việt 2
4 10020000 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 C101 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào