Sách Tiếng Việt
Chính sách trợ giúp xã hội - Hướng dẫn chi tiết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi /
Giá tiền 350.000
Tác giả CN Kim Phượng
Nhan đề Chính sách trợ giúp xã hội - Hướng dẫn chi tiết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi / Kim Phượng
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2020
Mô tả vật lý 382tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách phân tích, đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội và hướng dẫn chi tiết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi
Từ khóa tự do Trợ giúp xã hội
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Người cao tuổi
Từ khóa tự do Sức khỏe
Từ khóa tự do Hướng dẫn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027850-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144128
0021
00474BA1529-548E-4C63-A5B8-5EED4D7C09BC
005202009181512
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|y20200918151018|zthuvien3
100 |aKim Phượng
245 |aChính sách trợ giúp xã hội - Hướng dẫn chi tiết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi / |cKim Phượng
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2020
300 |a382tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung cuốn sách phân tích, đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội và hướng dẫn chi tiết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi
653 |aTrợ giúp xã hội
653 |aChính sách
653 |aNgười cao tuổi
653|aSức khỏe
653|aHướng dẫn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027850-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027852thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027850 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027851 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027852 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào