Sách Tiếng Việt
Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo vệ quyền con người /
Giá tiền 300.000
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuân
Nhan đề Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo vệ quyền con người / Nguyễn Văn Tuân
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 608tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về những chế định cơ bản của Luật Tố tụng hình sự liên quan đến bảo vệ quyền con người, trong đó có các quy định về bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự.
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027862-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144126
0021
004029915BE-04AC-4938-AAE1-1C4AF9704354
005202009181101
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c300.000
039|y20200918105949|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Tuân
245 |aPháp luật tố tụng hình sự với việc bảo vệ quyền con người / |cNguyễn Văn Tuân
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2020
300 |a608tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về những chế định cơ bản của Luật Tố tụng hình sự liên quan đến bảo vệ quyền con người, trong đó có các quy định về bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự.
653 |aQuyền con người
653 |aTố tụng hình sự
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027862-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027864thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027862 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027863 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027864 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào