Sách Tiếng Việt
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015.
Giá tiền 300.000
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015. Phần thứ hai. Các tội phạm, Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình : Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 451tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách “Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 - Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình”.
Từ khóa tự do Các tội phạm
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027868-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144124
0021
004FEDC1363-0942-4A1F-A741-862F1A8E2744
005202009181030
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c300.000
039|y20200918102842|zthuvien3
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aBình luận Bộ luật hình sự năm 2015. |nPhần thứ hai. Các tội phạm, |pChương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình : |bBình luận chuyên sâu / |cĐinh Văn Quế
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a451tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách “Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 - Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình”.
653 |aCác tội phạm
653 |aBộ luật hình sự
653 |aBình luận
653|aHình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027868-70
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027870thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027868 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027869 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027870 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào