Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V) NH-121
NHận diện các đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật/ :
UDC 34(V)
Cutter NH-121
Tác giả TT Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
Nhan đề NHận diện các đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật/ : Hội thảo khoa học thực tiễn/
Thông tin xuất bản H. : ,2009
Mô tả vật lý 87tr. ; 28cm
Tóm tắt Những bất cập, vướng mắc, thực tiễn góp ý và các khái niệm liên quan đến các vấn đề văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn kiểm tra văn bản, nhận diện văn bản và ban hành văn bản
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Nhận diện các đặc trưng
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000338
000 00859nam a2200289 p 4500
00112831
0027
00424098
00520100405141709.0
008100405s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092518|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bNH-121
110|aBộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
245|aNHận diện các đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật/ : |bHội thảo khoa học thực tiễn/
260|aH. : |b,|c2009
300|a87tr. ; |c28cm
520 |aNhững bất cập, vướng mắc, thực tiễn góp ý và các khái niệm liên quan đến các vấn đề văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn kiểm tra văn bản, nhận diện văn bản và ban hành văn bản
653|aVăn bản quy phạm pháp luật
653|aHội thảo
653|aNhận diện các đặc trưng
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000338
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000338 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V) NH-121 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào