Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)48 H406
Hoàn thiện pháp luật về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta/ :
UDC 34(V)48
Tác giả CN Dương Đăng Huệ
Tác giả TT Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta/ : Báo cáo phức trình kết quả nghien cứu đề tài khoa học cấp bộ / Dương Đăng Huệ
Thông tin xuất bản H. : ,2008
Mô tả vật lý 264tr. ; 28cm
Tóm tắt Những vấn đề lý luận chung về sở hữu và pháp luật sở hữu; thực trạng pháp luật về sở hữu ở Việt Nam; 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về sở hữu trong nên kinh tế thị trường ở Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt199thumbimage.jpg
000 00945nam a2200289 p 4500
00112785
0024
00424052
005201610130836
008100405s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013083352|bthuvien3|c20151215160330|dthuvien3|y20151004092404|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)48|bH406
100|aDương Đăng Huệ
110|aBộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
245|aHoàn thiện pháp luật về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta/ : |bBáo cáo phức trình kết quả nghien cứu đề tài khoa học cấp bộ / |cDương Đăng Huệ
260|aH. : |b,|c2008
300|a264tr. ; |c28cm
520 |aNhững vấn đề lý luận chung về sở hữu và pháp luật sở hữu; thực trạng pháp luật về sở hữu ở Việt Nam; 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về sở hữu trong nên kinh tế thị trường ở Việt Nam
653|aKinh tế thị trường
653|aĐề tài
653|aHoàn thiện pháp luật
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt199thumbimage.jpg
890|a0|c1|d1|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào