Sách Tiếng Việt
34(V)2
Đánh giá tác động kinh tế xã hội của một đạo luật - trước và sau khi ban hành/ :
UDC 34(V)2
Cutter
UDC
Cutter Đ107
Tác giả CN Dương Bạch Long
Tác giả TT Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Đánh giá tác động kinh tế xã hội của một đạo luật - trước và sau khi ban hành/ : Số 7+8/2009Thông tin khoa học pháp lý / Dương Bạch Long/.
Thông tin xuất bản H. : Nxb Tư pháp, 2009
Mô tả vật lý 76tr. ; 27cm
Mô tả vật lý tr.;cm
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về đánh giá tác động kinh tế xã hội của 1 đạo luật; kinh nghiệm của 1 số nước thuộc khối OECD về thực hiện RIA; đánh giá hoạt động kinh tế xã hội đối với chính sách pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Thông tin khoa học pháp lý
Từ khóa tự do Tác động kinh tế xã hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10019431-3
000 01013nam a2200325 p 4500
00112742
0021
00424009
00520100401110829.0
008100401s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092251|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2
080|bĐ107
100|aDương Bạch Long
110|aBộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
245|aĐánh giá tác động kinh tế xã hội của một đạo luật - trước và sau khi ban hành/ : |bThông tin khoa học pháp lý / |cDương Bạch Long/. |nSố 7+8/2009
260|aH. : |bNxb Tư pháp, |c2009
300|a76tr. ; |c27cm
300|atr.;|ccm
520 |aMột số vấn đề lý luận về đánh giá tác động kinh tế xã hội của 1 đạo luật; kinh nghiệm của 1 số nước thuộc khối OECD về thực hiện RIA; đánh giá hoạt động kinh tế xã hội đối với chính sách pháp luật Việt Nam
653|aLuật
653|aThông tin khoa học pháp lý
653|aTác động kinh tế xã hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10019431-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019431 Giá Sách Tiếng Việt Đ107 Sách Tiếng Việt 1
2 10019432 Giá Sách Tiếng Việt Đ107 Sách Tiếng Việt 2
3 10019433 Giá Sách Tiếng Việt Đ107 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào