Sách Tiếng Việt
34(V)
Giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng tư pháp kinh nghiệm của một số nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam/ :
UDC 34(V)
Cutter
UDC
Cutter GI-103
Tác giả CN Đỗ Thị Ngọc
Tác giả TT Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng tư pháp kinh nghiệm của một số nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam/ : Thông tin khoa học pháp lý/. Số 12/2009
Thông tin xuất bản H. : Nxb Tư pháp, 2009
Mô tả vật lý 48tr. ; 27cm
Mô tả vật lý tr.;cm
Tóm tắt Khái quát 1 số vấn đề chung và đánh giá thực trạng pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng; phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng ở Việt Nam và 1 số kiến nghị
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Thông tin khoa học pháp lý
Từ khóa tự do Tố tụng tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10019437-41
000 00999nam a2200325 p 4500
00112739
0021
00424006
00520100401105446.0
008100401s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092243|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)
080|bGI-103
100|aĐỗ Thị Ngọc
110|aBộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
245|aGiải quyết tranh chấp ngoài tố tụng tư pháp kinh nghiệm của một số nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam/ : |bThông tin khoa học pháp lý/. |nSố 12/2009
260|aH. : |bNxb Tư pháp, |c2009
300|a48tr. ; |c27cm
300|atr.;|ccm
520 |aKhái quát 1 số vấn đề chung và đánh giá thực trạng pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng; phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng ở Việt Nam và 1 số kiến nghị
653|aTranh chấp
653|aThông tin khoa học pháp lý
653|aTố tụng tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10019437-41
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019437 Giá Sách Tiếng Việt GI-103 Sách Tiếng Việt 1
2 10019438 Giá Sách Tiếng Việt GI-103 Sách Tiếng Việt 2
3 10019439 Giá Sách Tiếng Việt GI-103 Sách Tiếng Việt 3
4 10019440 Giá Sách Tiếng Việt GI-103 Sách Tiếng Việt 4
5 10019441 Giá Sách Tiếng Việt GI-103 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào