Sách Tiếng Việt
(34V)3
Các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản/ :
UDC (34V)3
Cutter
UDC
Cutter C101
Tác giả TT Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản/ : Thông tin khoa học pháp lý/. Số 5/2009
Thông tin xuất bản H. : Nxb Tư pháp, 2009
Mô tả vật lý 60tr. ; 27cm
Mô tả vật lý tr.;cm
Tóm tắt Đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường bất động sản, tính minh bạch của thị trường bất động sản; thực trạng minh bạch của pháp luật Việt Nam về thị trường bất động sản và kinh nghiệm một số nước; các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản
Từ khóa tự do Thị trường bất động sản
Từ khóa tự do Thông tin khoa học pháp lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10019428-30
000 01031nam a2200313 p 4500
00112734
0021
00424001
00520100401104308.0
008100401s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092234|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a(34V)3
080|bC101
110|aBộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
245|aCác giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản/ : |bThông tin khoa học pháp lý/. |nSố 5/2009
260|aH. : |bNxb Tư pháp, |c2009
300|a60tr. ; |c27cm
300|atr.;|ccm
520 |aĐưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường bất động sản, tính minh bạch của thị trường bất động sản; thực trạng minh bạch của pháp luật Việt Nam về thị trường bất động sản và kinh nghiệm một số nước; các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường bất động sản
653|aThị trường bất động sản
653|aThông tin khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10019428-30
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019428 Giá Sách Tiếng Việt C101 Sách Tiếng Việt 1
2 10019429 Giá Sách Tiếng Việt C101 Sách Tiếng Việt 2
3 10019430 Giá Sách Tiếng Việt C101 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào