Sách Tiếng Việt
3K5H6
Hó Chí Minh biên niên tiểu sử (1967 - 1969)/.
UDC 3K5H6
Cutter
UDC
Cutter H450
Tác giả TT Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh
Nhan đề Hó Chí Minh biên niên tiểu sử (1967 - 1969)/. Tập 10
Lần xuất bản Xuất bản lần 2, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 487tr. ; 21cm
Mô tả vật lý tr.;cm
Tóm tắt Giới thiệu các hoạt động cách mạng trong 3 năm cuối đời của Hồ Chí Minh, Bác đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và tình hữu nghị giữa các dân tộc
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Hò Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10019398
000 00946nam a2200325 p 4500
00112729
0021
00423996
00520100401103235.0
008100401s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092226|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K5H6
080|bH450
110|aHọc viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh
245|aHó Chí Minh biên niên tiểu sử (1967 - 1969)/. |nTập 10
250|aXuất bản lần 2, có sửa chữa, bổ sung
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2009
300|a487tr. ; |c21cm
300|atr.;|ccm
520 |aGiới thiệu các hoạt động cách mạng trong 3 năm cuối đời của Hồ Chí Minh, Bác đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và tình hữu nghị giữa các dân tộc
653|aTiểu sử
653|aHò Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10019398
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019398 Giá Sách Tiếng Việt H450 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào