Sách Tiếng Việt
3KV(060) K258
Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam/
UDC 3KV(060)
Cutter K258
Nhan đề Kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam/
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2006
Mô tả vật lý 116tr. ; 19cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm các phần chính: Phần 1: Quá trình chuẩn bị đại hội; Phần 2: Nội dung đại hội và danh sách ban chấp hành trung ương Đảng khoá X.
Từ khóa tự do Đại hội Đảng
Từ khóa tự do lần thứ X
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10019811
000 00785nam a2200289 p 4500
00113084
0021
00424809
00520100601155303.0
008100601s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004093357|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV(060)|bK258
245|aKết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam/
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2006
300|a116tr. ; |c19cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm các phần chính: Phần 1: Quá trình chuẩn bị đại hội; Phần 2: Nội dung đại hội và danh sách ban chấp hành trung ương Đảng khoá X.
653|aĐại hội Đảng
653|alần thứ X
653|a Đảng cộng sản Việt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10019811
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019811 Giá Sách Tiếng Việt 3KV(060) K258 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào