Bài trích
Hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp /
Tác giả CN Lê Hữu Thể
Nhan đề Hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp / Lê Hữu Thể, NGuyễn Thị Thủy
Thông tin xuất bản H.;, 2010
Mô tả vật lý tr.5-11
Tóm tắt Bài viết đề cập: Những đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự VIệt Nam; Những ưu điểm, hạn chế của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam; Phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Cải cách tư pháp
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- số 18(179)/T9-2010
000 00784nam a2200253 p 4500
00126966
0022
00425576
00520110302095547.0
008
0091 0
039|y20151004230425|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLê Hữu Thể
245|aHoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp / |cLê Hữu Thể, NGuyễn Thị Thủy
260|aH.;, |c2010
300|atr.5-11
520 |aBài viết đề cập: Những đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự VIệt Nam; Những ưu điểm, hạn chế của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam; Phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam.
650|aXây dựng pháp luật
653|aTố tụng hình sự
653|aCải cách tư pháp
773|tNghiên cứu lập pháp|gsố 18(179)/T9-2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào