Sách Tiếng Việt
301.1 PH-561
Phương pháp luận nghiên cứu các quan hệ và quy luật xã hội /
UDC 301.1
Cutter PH-561
Tác giả CN Lê Ngọc Tòng
Tác giả TT Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Phương pháp luận nghiên cứu các quan hệ và quy luật xã hội / Lê Ngọc Tòng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 158tr. ; 19cm
Tóm tắt Phân tích quan hệ và quy luật xã hội. Trình bày những phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội nhân văn
Từ khóa tự do Quy luật xã hội
Từ khóa tự do Quan hệ xã hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019285-6
000 00775nam a2200277 p 4500
00112653
0021
00423920
00520100329145128.0
008100329s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092031|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a301.1|bPH-561
100|aLê Ngọc Tòng
110|aHọc viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
245|aPhương pháp luận nghiên cứu các quan hệ và quy luật xã hội / |cLê Ngọc Tòng
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2008
300|a158tr. ; |c19cm
520 |aPhân tích quan hệ và quy luật xã hội. Trình bày những phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội nhân văn
653|aQuy luật xã hội
653|aQuan hệ xã hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019285-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019285 Giá Sách Tiếng Việt 301.1 PH-561 Sách Tiếng Việt 1
2 10019286 Giá Sách Tiếng Việt 301.1 PH-561 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào