Sách Tiếng Việt
34(V)134 NH-121
Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay /
UDC 34(V)134
Cutter NH-121
Tác giả CN Phạm Xuân Sơn
Tác giả TT Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Phạm Xuân Sơn, Phạm Thế Lực
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 250 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Bài viết đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra. Thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tham nhũng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10018698-9
000 00986nam a2200277 p 4500
00112383
0021
00422691
00520090415105634.0
008090415s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091314|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)134|bNH-121
100|aPhạm Xuân Sơn
110|aHọc viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
245|aNhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / |cPhạm Xuân Sơn, Phạm Thế Lực
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2008
300|a250 tr. ; |c21 cm
520 |aBài viết đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra. Thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
653|aViệt Nam
653|aTham nhũng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10018698-9
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018698 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)134 NH-121 Sách Tiếng Việt 1
2 10018699 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)134 NH-121 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào