Sách Tiếng Việt
3KV3 T116
Tăng cường kiểm tra giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị vf công tác xây dựng Đảng /
UDC 3KV3
Cutter T116
Tác giả CN Cao Văn Thống
Nhan đề Tăng cường kiểm tra giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị vf công tác xây dựng Đảng / Cao Văn Thống
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 330tr. ; 21cm
Tóm tắt Đưa ra quan điểm của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Kiểm tra giám sát
Từ khóa tự do Nhiệm vụ chính trị
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019456-7
000 00891nam a2200289 p 4500
00112846
0021
00424307
00520100412155500.0
008100412s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092540|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3KV3|bT116
100|aCao Văn Thống
245|aTăng cường kiểm tra giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị vf công tác xây dựng Đảng / |cCao Văn Thống
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300|a330tr. ; |c21cm
520 |aĐưa ra quan điểm của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng
653|aXây dựng Đảng
653|aKiểm tra giám sát
653|aNhiệm vụ chính trị
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019456-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019456 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 T116 Sách Tiếng Việt 1
2 10019457 Giá Sách Tiếng Việt 3KV3 T116 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào