Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)15 CH-312
Chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay/ :
UDC 34(V)15
Cutter CH-312
Nhan đề Chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay/ : "Die politok und das recht uber soziale sicherheit in VietNam"
Thông tin xuất bản H. : ,2010
Mô tả vật lý 200tr. ; 28cm
Tóm tắt Trình bày các báo cáo về vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay của các đại biểu dự hội thảo như: Định hướng lập pháp của Quốc hội về an sinh xã hội, thực trạng, giải pháp an sinh xã hội, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; chinh sách pháp luật về cứu trợ xã hội
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Hội thảo khoa học
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000339
000 00911nam a2200277 p 4500
00112961
0027
00424422
00520100421145513.0
008100421s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004093031|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)15|bCH-312
245|aChính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay/ : |b"Die politok und das recht uber soziale sicherheit in VietNam"
260|aH. : |b,|c2010
300|a200tr. ; |c28cm
520 |aTrình bày các báo cáo về vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay của các đại biểu dự hội thảo như: Định hướng lập pháp của Quốc hội về an sinh xã hội, thực trạng, giải pháp an sinh xã hội, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; chinh sách pháp luật về cứu trợ xã hội
653|aAn sinh xã hội
653|aHội thảo khoa học
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000339
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000339 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)15 CH-312 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào