Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)045 X101
Xác định tiêu chí phân loại thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương/ :
UDC 34(V)045
Cutter X101
Tác giả TT Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Xác định tiêu chí phân loại thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương/ : Hội thảo khoa học/
Thông tin xuất bản H. : ,2010
Mô tả vật lý 118tr. ; 28cm
Tóm tắt Trình bày việc phân cấp thẩm quyền ban hành và thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương trong các bối cảnh khác nhau như tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, đổi mới
Từ khóa tự do Thẩm quyền ban hành văn bản
Từ khóa tự do Hội thảo khoa học
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(2): 6000336-7
000 00920nam a2200289 p 4500
00112832
0027
00424099
00520100405141709.0
008100405s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092520|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)045|bX101
110|aBộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
245|aXác định tiêu chí phân loại thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương/ : |bHội thảo khoa học/
260|aH. : |b,|c2010
300|a118tr. ; |c28cm
520 |aTrình bày việc phân cấp thẩm quyền ban hành và thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương trong các bối cảnh khác nhau như tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, đổi mới
653|aThẩm quyền ban hành văn bản
653|aHội thảo khoa học
653|aChính quyền địa phương
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(2): 6000336-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000336 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)045 X101 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000337 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)045 X101 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào