Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V) PH-109
Pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam và cộng hoà Liên bang Đức/ :
UDC 34(V)
Cutter PH-109
Tác giả TT Viện nhà nước và pháp luật
Nhan đề Pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam và cộng hoà Liên bang Đức/ : Hội thảo khoa học/
Thông tin xuất bản Hải Phòng. : ,2007
Mô tả vật lý 140tr. ; 28cm
Tóm tắt Sự cần thiết ban hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam, pháp luật và thực tiễn bồi thường nhà nước ở CHLB Đức; bản chất và sự điều chỉnh pháp luật về bồi thường nhà nước, phạm vi bồi thường nhà nước; trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tư pháp; quan điểm và nội dung dự luật bồi thường nhà nước
Từ khóa tự do Bồi thường nhà nước
Từ khóa tự do Hội thảo khoa học
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000329
000 00986nam a2200277 p 4500
00112823
0027
00424090
00520100405111241.0
008100405s2007 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092506|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bPH-109
110|aViện nhà nước và pháp luật
245|aPháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam và cộng hoà Liên bang Đức/ : |bHội thảo khoa học/
260|aHải Phòng. : |b,|c2007
300|a140tr. ; |c28cm
520 |aSự cần thiết ban hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam, pháp luật và thực tiễn bồi thường nhà nước ở CHLB Đức; bản chất và sự điều chỉnh pháp luật về bồi thường nhà nước, phạm vi bồi thường nhà nước; trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tư pháp; quan điểm và nội dung dự luật bồi thường nhà nước
653|aBồi thường nhà nước
653|aHội thảo khoa học
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000329
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000329 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V) PH-109 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào