Sách Tiếng Việt
370 Đ452
Đổi mới, nâng cao phương hướng, nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo năm 2009 - 2010/
UDC 370
Cutter Đ452
Tác giả TT Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Đổi mới, nâng cao phương hướng, nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo năm 2009 - 2010/
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2009
Mô tả vật lý 541tr. ; 27cm
Tóm tắt Trình bày sơ lược lịch sử phát triển của giáo dục Việt Nam trong lịch sử và đổi mới. Đưa ra các văn bản pháp luật mới về giáo dục và đào tạo; giới thiệu các bài phát biểu và bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ban khoa giáo Trung Ương, Bộ Giáo dục đào tạo
Từ khóa tự do Phương hướng
Từ khóa tự do Giáo dục đào tạo
Từ khóa tự do Nhiệm vụ giáo dục
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019366-7
000 00929nam a2200289 p 4500
00112747
0021
00424014
00520100401140611.0
008100401s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092304|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a370|bĐ452
110|aBộ giáo dục và đào tạo
245|aĐổi mới, nâng cao phương hướng, nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo năm 2009 - 2010/
260|aH. : |bLao động, |c2009
300|a541tr. ; |c27cm
520 |aTrình bày sơ lược lịch sử phát triển của giáo dục Việt Nam trong lịch sử và đổi mới. Đưa ra các văn bản pháp luật mới về giáo dục và đào tạo; giới thiệu các bài phát biểu và bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ban khoa giáo Trung Ương, Bộ Giáo dục đào tạo
653|aPhương hướng
653|aGiáo dục đào tạo
653|aNhiệm vụ giáo dục
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019366-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019366 Giá Sách Tiếng Việt 370 Đ452 Sách Tiếng Việt 1
2 10019367 Giá Sách Tiếng Việt 370 Đ452 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào