Sách Tiếng Việt
3K T310
Tìm hiêu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mac - Lênin /
UDC 3K
Cutter T310
Tác giả CN Trần Thị Kim Cúc
Nhan đề Tìm hiêu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mac - Lênin / Tần Thị Kim Cúc
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 312tr. ; 21cm
Tóm tắt Nghiên cứu những tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó trong thực tiễn ngày nay. Cuốn sách gồm 5 phần: Một số luận điểm về kinh tế, 1 số luận điểm về quản lý Nhà nước, 1 số luận điểm về công tác nghiên cứu khoa học, 1 số luận điểm về công tác tư tưởng lý luận, về xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mac - Lênin
Từ khóa tự do Di sản lý luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019256-7
000 00988nam a2200277 p 4500
00112714
0021
00423981
00520100330095536.0
008100330s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092205|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K|bT310
100|aTrần Thị Kim Cúc
245|aTìm hiêu di sản lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mac - Lênin / |cTần Thị Kim Cúc
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2009
300|a312tr. ; |c21cm
520 |aNghiên cứu những tư tưởng của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó trong thực tiễn ngày nay. Cuốn sách gồm 5 phần: Một số luận điểm về kinh tế, 1 số luận điểm về quản lý Nhà nước, 1 số luận điểm về công tác nghiên cứu khoa học, 1 số luận điểm về công tác tư tưởng lý luận, về xây dựng Đảng
653|aChủ nghĩa Mac - Lênin
653|aDi sản lý luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019256-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019256 Giá Sách Tiếng Việt 3K T310 Sách Tiếng Việt 1
2 10019257 Giá Sách Tiếng Việt 3K T310 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào