Sách Tiếng Việt
301.5 Đ462
Đời sống xã hội Việt Nam đương đại /
Giá tiền 80.000
UDC 301.5
Cutter Đ462
Tác giả CN Nguyễn Đức Lộc
Nhan đề Đời sống xã hội Việt Nam đương đại / 1, Tình cảnh sống của người công nhân: thân phận, rủi ro và chiến lược cuộc sốngNguyễn Đức Lộc.
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2016
Mô tả vật lý 328 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh cuộc sống của người công nhân, đời sống và các chiến lược sinh kế của họ ở đô thị Việt Nam đương đại.
Thuật ngữ chủ đề Xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Từ khóa tự do Đương đại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026149-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136310
0021
00461E9D0A5-B2F4-4F08-B52C-44C500C64FFD
005201701201141
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c80.000
039|y20170120113619|zthuvien3
080 |a301.5|bĐ462
100 |aNguyễn Đức Lộc
245 |aĐời sống xã hội Việt Nam đương đại / |cNguyễn Đức Lộc. |n1, |pTình cảnh sống của người công nhân: thân phận, rủi ro và chiến lược cuộc sống
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bTri thức, |c2016
300 |a328 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh cuộc sống của người công nhân, đời sống và các chiến lược sinh kế của họ ở đô thị Việt Nam đương đại.
650 |aXã hội
653 |aViệt Nam
653 |aĐời sống xã hội
653 |aĐương đại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026149-51
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10026149thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026149 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 Đ462 Sách Tiếng Việt 1
2 10026150 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 Đ462 Sách Tiếng Việt 2
3 10026151 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 Đ462 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào