Sách Tiếng Việt
301.5 Đ462
Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trợ thành, khác biệt /
Giá tiền 150.000
UDC 301.5
Cutter Đ462
Tác giả CN Nguyễn Đức Lộc
Nhan đề Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trợ thành, khác biệt / 2Nguyễn Đức Lộc.
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2016
Mô tả vật lý 603 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt “Đời sống xã hội Việt Nam đương đại tập 2” là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh thế giới sống của một bộ phận những người thiểu số ở đô thị Việt Nam đương đại. Từ lăng kính riêng của mình, các tác giả đã lần lượt giới thiệu cho chúng ta chân dung ngày nay của những người thiểu số ở đô thị: từ câu chuyện về hành trình mưu sinh ở thành phố của gia đình một anh công nhân người Khmer đến những tự sự của một bộ phận công nhân về ý nghĩa chọn lựa để trở thành công nhân của mình; từ những xao động trong tâm tưởng và sự thay đổi những giá trị trong tâm hồn của một bộ phận những người Công giáo mộ đạo qua những trải nghiệm hôn nhân trong gia đình của họ cho đến ý thức về bản dạng giới tôn giáo của những đồng cô làm nghề hầu đồng; …
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Từ khóa tự do Đương đại
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Người thiểu số
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026152-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136265
0021
004C0270FE4-D6BD-4ED2-9335-6380A0D2A6D9
005201701161415
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c150.000
039|y20170116141046|zthuvien3
080 |a301.5|bĐ462
100 |aNguyễn Đức Lộc
245 |aĐời sống xã hội Việt Nam đương đại. Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trợ thành, khác biệt / |cNguyễn Đức Lộc. |n2
260 |aH. : |bTri thức, |c2016
300 |a603 tr. ; |c21 cm.
520 |a“Đời sống xã hội Việt Nam đương đại tập 2” là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả khác nhau xoay quanh thế giới sống của một bộ phận những người thiểu số ở đô thị Việt Nam đương đại. Từ lăng kính riêng của mình, các tác giả đã lần lượt giới thiệu cho chúng ta chân dung ngày nay của những người thiểu số ở đô thị: từ câu chuyện về hành trình mưu sinh ở thành phố của gia đình một anh công nhân người Khmer đến những tự sự của một bộ phận công nhân về ý nghĩa chọn lựa để trở thành công nhân của mình; từ những xao động trong tâm tưởng và sự thay đổi những giá trị trong tâm hồn của một bộ phận những người Công giáo mộ đạo qua những trải nghiệm hôn nhân trong gia đình của họ cho đến ý thức về bản dạng giới tôn giáo của những đồng cô làm nghề hầu đồng; …
650 |aViệt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aĐời sống xã hội
653 |aĐương đại
653|aĐô thị
653|aNgười thiểu số
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026152-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10026152thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026152 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 Đ462 Sách Tiếng Việt 1
2 10026153 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 Đ462 Sách Tiếng Việt 2
3 10026154 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 Đ462 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào