Sách Tiếng Việt
34(V) TH552
Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội /
Giá tiền 95.000
UDC 34(V)
Cutter TH552
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan
Nhan đề Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội / Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2013
Mô tả vật lý 538 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần A: Thực hiện và áp dụng pháp luật; Phần B: Ý thức pháp luật; Phần C: Pháp luật và lối sống theo pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa pháp lý
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn hóa pháp lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025566-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134586
0021
0048D31FDAC-1788-4774-A897-1307509E276C
005201608081638
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020|c95.000
039|a20160808163831|bthuvien3|y20160808110619|zthuvien3
080 |a34(V)|bTH552
100 |aNguyễn Minh Đoan
245 |aThực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội / |cNguyễn Minh Đoan
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2013
300 |a538 tr. ; |c21 cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần A: Thực hiện và áp dụng pháp luật; Phần B: Ý thức pháp luật; Phần C: Pháp luật và lối sống theo pháp luật
650 |aVăn hóa pháp lý
653 |aĐời sống xã hội
653 |aPháp luật
653 |aVăn hóa pháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025566-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/l (57)thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025566 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) TH552 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:02-10-2020
2 10025567 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) TH552 Sách Tiếng Việt 2
3 10025568 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) TH552 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào