Sách Tiếng Việt
34(V)1 V103
Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội /
UDC 34(V)1
Cutter V103
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan
Nhan đề Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội / Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 319tr. ; 19cm
Tóm tắt Đưa ra nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hệ thống pháp luật giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất nước áp dụng và bảo vệ pháp luật có hiệu quả hơn
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Vai trò
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10019142-6
000 00774nam a2200289 p 4500
00112606
0021
00423873
00520100326094801.0
008100326s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091925|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bV103
100|aNguyễn Minh Đoan
245|aVai trò của pháp luật trong đời sống xã hội / |cNguyễn Minh Đoan
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300|a319tr. ; |c19cm
520 |aĐưa ra nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hệ thống pháp luật giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật đất nước áp dụng và bảo vệ pháp luật có hiệu quả hơn
653|aĐời sống xã hội
653|aPháp luật
653|aVai trò
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10019142-6
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019142 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 V103 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:08-04-2016
2 10019143 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 V103 Sách Tiếng Việt 2
3 10019144 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 V103 Sách Tiếng Việt 3
4 10019145 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 V103 Sách Tiếng Việt 4
5 10019146 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 V103 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào