Sách Tiếng Việt
33(V) S 550
Sự khó khăn của nhà cải cách /
UDC 33(V)
Cutter S 550
Tác giả CN Christensen, Clayton M.
Nhan đề Sự khó khăn của nhà cải cách / Clayton M. Christensen ; Lê Tấn Hùng dịch
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2008
Mô tả vật lý 375 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách đưa ra các vấn đề kinh doanh và làm thế nào để có thể kinh doanh tốt dựa trên các nội dung : Tại sao các công ty lớn lại có thể thất bại ; quản trị sự thay đổi về công nghệ mang tính đột phá
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Nhà cải cách
Từ khóa tự do Thay đổi cách kinh doanh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10017595-7
000 00827nam a2200277 p 4500
00111731
0021
00421194
00520080613090708.0
008080613s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004085120|zhaonh
041|avie
044|avm|
080|a33(V)|bS 550
100|aChristensen, Clayton M.
245|aSự khó khăn của nhà cải cách / |cClayton M. Christensen ; Lê Tấn Hùng dịch
260|aĐà Nẵng : |bĐà Nẵng, |c2008
300|a375 tr. ; |c21 cm
520 |aCuốn sách đưa ra các vấn đề kinh doanh và làm thế nào để có thể kinh doanh tốt dựa trên các nội dung : Tại sao các công ty lớn lại có thể thất bại ; quản trị sự thay đổi về công nghệ mang tính đột phá
653|aCông nghệ
653|aNhà cải cách
653|aThay đổi cách kinh doanh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10017595-7
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10017595 Giá Sách Tiếng Việt 33(V) S 550 Sách Tiếng Việt 1
2 10017596 Giá Sách Tiếng Việt 33(V) S 550 Sách Tiếng Việt 2
3 10017597 Giá Sách Tiếng Việt 33(V) S 550 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào