Sách Tiếng Việt
34:6X C 120
Cẩm nang quản lý đầu tư , xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán giá , chi phí , quy chuẩn trong thiết kế thi công xây dựng công trình
UDC 34:6X
Cutter C 120
Tác giả TT Bộ Tài chính
Nhan đề Cẩm nang quản lý đầu tư , xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán giá , chi phí , quy chuẩn trong thiết kế thi công xây dựng công trình
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 872 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm có 4 phần sau : Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý đầu tư ; Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý xây dựng ; Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý đấu thầu; Chế độ phân bổ , quản lý , sử dụng , thanh toán vốn đầu tư ; quản lý tài sản Nhà nước . Cuốn sách góp phần giúp các đơn vị cá nhân và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đấu thầu , đầu tư , xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Cẩm nang quản lý
Từ khóa tự do Thi công xây dựng công trình
Từ khóa tự do Đầu tư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10017507-8
000 01098nam a2200289 p 4500
00111706
0021
00421169
00520080612110400.0
008080612s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004085040|zhaonh
041|avie
044|avm|
080|a34:6X|bC 120
110|aBộ Tài chính
245|aCẩm nang quản lý đầu tư , xây dựng hợp đồng mới điều chỉnh dự toán giá , chi phí , quy chuẩn trong thiết kế thi công xây dựng công trình
260|aH. : |bTài chính, |c2008
300|a872 tr. ; |c27 cm
520 |aCuốn sách gồm có 4 phần sau : Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý đầu tư ; Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý xây dựng ; Quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý đấu thầu; Chế độ phân bổ , quản lý , sử dụng , thanh toán vốn đầu tư ; quản lý tài sản Nhà nước . Cuốn sách góp phần giúp các đơn vị cá nhân và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đấu thầu , đầu tư , xây dựng
653|aXây dựng
653|aCẩm nang quản lý
653|aThi công xây dựng công trình
653|aĐầu tư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10017507-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10017507 Giá Sách Tiếng Việt 34:6X C 120 Sách Tiếng Việt 1
2 10017508 Giá Sách Tiếng Việt 34:6X C 120 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào