Sách Tiếng Việt
34(V)14(083) C 120
Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thuỷ sản trên biển đông
UDC 34(V)14(083)
Cutter C 120
Tác giả TT Bộ tư pháp - Vụ luật pháp quốc tế
Nhan đề Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thuỷ sản trên biển đông
Thông tin xuất bản H. : Nxb Tư pháp, 2007
Mô tả vật lý 239tr. ; 19cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Giới thiệu các quy định pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển. Phần 2: Các quy định của pháp luật Vn liên quan đến khai thác thuỷ sản ở khu vực biển đông. Phần 3: Giới thiệu các quy định về các việc mà bà con ngư dân khai thác hải sản ở biển đông
Từ khóa tự do đánh bắt thuỷ sản
Từ khóa tự do Ngư dân
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10016889
000 00999nam a2200301 p 4500
00110815
0021
00419906
00520080408140045.0
008080408s2007 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004081928|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)14(083)|bC 120
110|aBộ tư pháp - Vụ luật pháp quốc tế
245|aCẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thuỷ sản trên biển đông
260|aH. : |bNxb Tư pháp, |c2007
300|a 239tr. ; |c 19cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Giới thiệu các quy định pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển. Phần 2: Các quy định của pháp luật Vn liên quan đến khai thác thuỷ sản ở khu vực biển đông. Phần 3: Giới thiệu các quy định về các việc mà bà con ngư dân khai thác hải sản ở biển đông
653|ađánh bắt thuỷ sản
653|aNgư dân
653|aCẩm nang
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10016889
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10016889 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)14(083) C 120 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào