Sách Tiếng Việt
32(V)76 PH 500
Phụ nữ ngành tư pháp những chặng đường phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ
UDC 32(V)76
Cutter PH 500
Tác giả TT Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành tư pháp
Nhan đề Phụ nữ ngành tư pháp những chặng đường phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ
Thông tin xuất bản H. : Nxb Công an nhân dân, 2007
Mô tả vật lý 159tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm: Những bài viết về phụ nữ ngành tư pháp tại một số địa phương, ghi nhận những đóng góp lớn lao của chị em phụ nữ tư pháp thời gian qua
Từ khóa tự do Bình đẳng
Từ khóa tự do Phụ nữ ngành tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(6): 10016511-5, 10019806
000 00808nam a2200277 p 4500
00110740
0021
00419831
005201803051539
008080407s2007 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20180305154131|bthuvien3|y20151004081737|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a32(V)76|bPH 500
110|aBan vì sự tiến bộ phụ nữ ngành tư pháp
245|aPhụ nữ ngành tư pháp những chặng đường phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ
260|aH. : |bNxb Công an nhân dân, |c2007
300|a 159tr. ; |c 21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm: Những bài viết về phụ nữ ngành tư pháp tại một số địa phương, ghi nhận những đóng góp lớn lao của chị em phụ nữ tư pháp thời gian qua
653|aBình đẳng
653|aPhụ nữ ngành tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(6): 10016511-5, 10019806
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10019806thumbimage.jpg
890|a6|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10016511 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)76 PH 500 Sách Tiếng Việt 1
2 10016512 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)76 PH 500 Sách Tiếng Việt 2
3 10016513 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)76 PH 500 Sách Tiếng Việt 3
4 10016514 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)76 PH 500 Sách Tiếng Việt 4
5 10016515 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)76 PH 500 Sách Tiếng Việt 5
6 10019806 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)76 PH 500 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1