Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)134 H 452
Hội thảo Pháp - Việt đấu tranh phòng chống ma tuý :
UDC 34(V)134
Cutter H 452
Tác giả TT Nhà pháp luật Việt - Pháp
Nhan đề Hội thảo Pháp - Việt đấu tranh phòng chống ma tuý : Khía cạnh pháp lý, kỷ thuật nghiệp vụ và hải quan, biện pháp y tế và xã hội
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị quốc gia, 1999
Mô tả vật lý 270tr. ; 31cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm ccá bài tham luận của các chuyên gia giàu kinh nghiệm về phòng chống và kiểm soát ma tuý của Việt Nam và Pháp
Từ khóa tự do Phòng chống ma tuý
Từ khóa tự do Hội thảo pháp việt
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000293
000 00823nam a2200277 p 4500
00111279
0027
00420402
00520080421082704.0
008080421s1999 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004084046|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)134|bH 452
110|aNhà pháp luật Việt - Pháp
245|aHội thảo Pháp - Việt đấu tranh phòng chống ma tuý : |bKhía cạnh pháp lý, kỷ thuật nghiệp vụ và hải quan, biện pháp y tế và xã hội
260|aH. : |bNxb Chính trị quốc gia, |c1999
300|a 270tr. ; |c 31cm
520 |aCuốn sách gồm ccá bài tham luận của các chuyên gia giàu kinh nghiệm về phòng chống và kiểm soát ma tuý của Việt Nam và Pháp
653|aPhòng chống ma tuý
653|aHội thảo pháp việt
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000293
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000293 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)134 H 452 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào