Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)1 C 460
Cơ sở lý luận cho việc xây dựng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta:Đề tài
UDC 34(V)1
Tác giả TT Bộ tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Nhan đề Cơ sở lý luận cho việc xây dựng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta:Đề tài
Thông tin xuất bản H : Nxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 1990
Mô tả vật lý 130 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm 2 phần: Phần tổng thuật và phần báo cáo chuyên đề
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Đề tài
Địa chỉ Thư viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt29thumbimage.jpg
000 00742nam a2200277 p 4500
0019920
0024
00417792
005201610121146
008070626s1990 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012114358|bthuvien3|c20160201145702|dthuvien3|y20151004074845|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bC 460
110|aBộ tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
245|aCơ sở lý luận cho việc xây dựng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta:Đề tài
260|aH : |bNxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, |c1990
300|a130 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm 2 phần: Phần tổng thuật và phần báo cáo chuyên đề
653|aVi phạm hành chính
653|aĐề tài
852|aThư viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt29thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào