Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) Đ 452
Đổi mới quản lý ngành tư pháp một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Đề tài cấp bộ
UDC 34(V)
Tác giả TT Bộ tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Nhan đề Đổi mới quản lý ngành tư pháp một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Đề tài cấp bộ
Thông tin xuất bản H : Nxb Bộ tư pháp, 2002
Mô tả vật lý 525 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính:Báo cáo phúc trình, Các chuyên đề nghiên cứu, Các tham luận tại hội thảo đổi mới quản lý ngành tư pháp
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Từ khóa tự do Đổi mới quản lý
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt67thumbimage.jpg
000 00781nam a2200277 p 4500
0019916
0024
00417788
005201610121725
008070626s2002 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012172258|bthuvien3|c20151225114157|dthuvien3|y20151004074839|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bĐ 452
110|aBộ tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
245|aĐổi mới quản lý ngành tư pháp một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Đề tài cấp bộ
260|aH : |bNxb Bộ tư pháp, |c2002
300|a525 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính:Báo cáo phúc trình, Các chuyên đề nghiên cứu, Các tham luận tại hội thảo đổi mới quản lý ngành tư pháp
653|aĐề tài cấp bộ
653|aĐổi mới quản lý
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt67thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào