Bài trích
Bàn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của điều tra viên trong bộ luật tố tụng hình sự /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Kiện
Nhan đề Bàn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của điều tra viên trong bộ luật tố tụng hình sự / Nguyễn Ngọc Kiện; Lê Gia Phúc
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 37-41 tr.
Tóm tắt Qua bài viết, tác giả trình bày thực trạng các quy định quyền hạn của điều tra viên trong hệ thống tố tụng hình sự, các nhiệm vụ, quyền hạn cảu điều tra viên và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về mặt lập pháp.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Nhiệm vụ
Từ khóa tự do Quyền hạn
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Điều tra viên
Nguồn trích Kiểm sát- Số 15( T8/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135532
0022
004F2661468-48A5-4517-9596-5DD8B0C3E784
005201611021129
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161102112643|bthuvien3|y20161031091455|zthuvien3
100 |aNguyễn Ngọc Kiện
245 |aBàn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của điều tra viên trong bộ luật tố tụng hình sự / |cNguyễn Ngọc Kiện; Lê Gia Phúc
260 |aH., |c2014
300 |a37-41 tr.
520 |aQua bài viết, tác giả trình bày thực trạng các quy định quyền hạn của điều tra viên trong hệ thống tố tụng hình sự, các nhiệm vụ, quyền hạn cảu điều tra viên và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về mặt lập pháp.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTrách nhiệm
653 |aNhiệm vụ
653 |aQuyền hạn
653|aBộ luật tố tụng hình sự
653|aĐiều tra viên
773 |tKiểm sát|gSố 15( T8/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào