Sách Tiếng Việt
339.13 C 101
Các cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= :
UDC 339.13
Cutter C 101
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Hùng
Nhan đề Các cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= : Government agenaes large state corporation & forecast on fundamental market demands:Song ngữ Việt Anh / Nguyễn Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Nxb thống kê, 1998
Mô tả vật lý 1069tr. ; 20,5cm
Tóm tắt Sách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Phần 2: Dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường; Phần 3: Giới thiệu các doanh nghiệp lớn của nhà nước
Từ khóa tự do Chức năng
Từ khóa tự do Cơ cấu tổ chức
Từ khóa tự do Cơ quan chính phủ
Từ khóa tự do Nhiệm vụ
Từ khóa tự do Quyền hạn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hùng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10013995, 10200979
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013541
0021
0043763
00519980205
008020598s1998 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003190016|zhaonh
041|avie
080|a339.13|bC 101
100|aNguyễn Mạnh Hùng
245 |aCác cơ quan chính phủ doanh nghiệp lớn của nhà nước và dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường= : |bGovernment agenaes large state corporation & forecast on fundamental market demands:Song ngữ Việt Anh / |cNguyễn Mạnh Hùng
260|aH. : |bNxb thống kê, |c1998
300|a1069tr. ; |c20,5cm
520|aSách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Phần 2: Dự báo nhu cầu cơ bản của thị trường; Phần 3: Giới thiệu các doanh nghiệp lớn của nhà nước
653|aChức năng
653|aCơ cấu tổ chức
653|aCơ quan chính phủ
653|aNhiệm vụ
653|aQuyền hạn
653|aDoanh nghiệp nhà nước
700|aNguyễn Mạnh Hùng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10013995, 10200979
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10013995 Giá Sách Tiếng Việt 339.13 C 101 Sách Tiếng Việt 1
2 10200979 Giá Sách Tiếng Việt 339.13 C 101 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào