Bài trích
Bàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước /
Tác giả CN Trần Xuân Thung
Nhan đề Bàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước / Trần Xuân Thung
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 10-12tr.
Tóm tắt Phạm vi bài viết bàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, từ đó có các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này góp phần đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Quyền hạn
Từ khóa tự do Đứng đầu cơ quan hành chính
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 01/2012
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00134860
0022
00426399FDA-9F48-453C-8CC9-CE1B287679FE
005201610181122
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161018111928|bthuvien3|y20161012103239|zthuvien3
100 |aTrần Xuân Thung
245 |aBàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước / |cTrần Xuân Thung
260 |aH., |c2015
300 |a10-12tr.
520 |aPhạm vi bài viết bàn về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, từ đó có các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này góp phần đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTrách nhiệm
653 |aQuyền hạn
653 |aĐứng đầu cơ quan hành chính
773 |tDân chủ và pháp luật|g01/2012
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào