Sách Tiếng Việt
34(V) X126
Xây dựng hệ thống pháp luật và nền tư pháp nhân dân /
UDC 34(V)
Cutter X126
Tác giả TT Bộ tư pháp-Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Xây dựng hệ thống pháp luật và nền tư pháp nhân dân / Bộ tư pháp-Viện khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H. : NxbTư pháp, 2005
Mô tả vật lý 303 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách sưu tầm,hệ thống hoá theo trật tự thời gian các bài viết,bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác pháp luật,tư pháp từ năm 1945 đến năm 2005
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10000608-11, 10000910
000 00785nam a2200265 p 4500
0019544
0021
00417289
005201606150851
008070327s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160615085146|bthuvien2|y20151004073109|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bX126
110|aBộ tư pháp-Viện khoa học pháp lý
245|aXây dựng hệ thống pháp luật và nền tư pháp nhân dân / |cBộ tư pháp-Viện khoa học pháp lý
260|aH. : |bNxbTư pháp, |c2005
300|a303 tr. ; |c24 cm
520 |aCuốn sách sưu tầm,hệ thống hoá theo trật tự thời gian các bài viết,bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác pháp luật,tư pháp từ năm 1945 đến năm 2005
653|aTư pháp
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10000608-11, 10000910
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/new folder/img_8553thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000608 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) X126 Sách Tiếng Việt 1
2 10000609 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) X126 Sách Tiếng Việt 2
3 10000610 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) X126 Sách Tiếng Việt 3
4 10000611 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) X126 Sách Tiếng Việt 4
5 10000910 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) X126 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào