Sách Tiếng Việt
3K5H K600
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp :
UDC 3K5H
Cutter K600
Tác giả TT Bộ Tư pháp.Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp : Kỉ yếu hội thảo / BộTư pháp.Viện khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H. : NxbTư pháp, 2006
Mô tả vật lý 362 tr. ; 23,5 cm
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu hoạt động khoa học trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng,pháp lý có ý nghĩa đặc biệt của nghành tư pháp nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2005)và 60 năm ngày truyền thống của ngành tư pháp(28/8/1945 - 28/8/2005).
Từ khóa tự do Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Ngành tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10000140-3, 10022405
000 00948nam a2200265 p 4500
0019384
0021
00417129
005201606141554
008070321s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160614155415|bthuvien2|y20151004072644|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K5H|bK600
110|aBộ Tư pháp.Viện khoa học pháp lý
245|aChủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tư pháp : |bKỉ yếu hội thảo / |cBộTư pháp.Viện khoa học pháp lý
260|aH. : |bNxbTư pháp, |c2006
300|a362 tr. ; |c23,5 cm
520 |aCuốn sách giới thiệu hoạt động khoa học trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng,pháp lý có ý nghĩa đặc biệt của nghành tư pháp nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2005)và 60 năm ngày truyền thống của ngành tư pháp(28/8/1945 - 28/8/2005).
653|aChủ tịch Hồ Chí Minh
653|aNgành tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10000140-3, 10022405
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/new folder/250thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000140 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H K600 Sách Tiếng Việt 1
2 10000141 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H K600 Sách Tiếng Việt 2
3 10000142 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H K600 Sách Tiếng Việt 3
4 10000143 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H K600 Sách Tiếng Việt 4
5 10022405 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H K600 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào