Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) N 114
50 năm ngành tư pháp Việt Nam: Đề tài cấp bộ
UDC 34(V)
Nhan đề 50 năm ngành tư pháp Việt Nam: Đề tài cấp bộ
Thông tin xuất bản H. : Nxb Bộ tư pháp, 2002
Mô tả vật lý 248tr. ; 29cm
Tóm tắt Bao gồm:Tổ chức tư pháp 55 năm,Bộ tư pháp giải thể...
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Từ khóa tự do Ngành tư pháp Việt Nam
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt69thumbimage.jpg
000 00617nam a2200265 p 4500
0019935
0024
00417807
005201610121108
008070627s2002 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012110552|bthuvien3|c20151221102835|dthuvien3|y20151004074904|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bN 114
245|a50 năm ngành tư pháp Việt Nam: Đề tài cấp bộ
260|aH. : |bNxb Bộ tư pháp, |c2002
300|a 248tr. ; |c29cm
520 |aBao gồm:Tổ chức tư pháp 55 năm,Bộ tư pháp giải thể...
653|aĐề tài cấp bộ
653|aNgành tư pháp Việt Nam
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt69thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào