Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34 K 600
Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2003-2004.
UDC 34
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2003-2004. Tập2
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 687tr.;27cm
Tóm tắt Cuốn sách này gồm 8 quyển, là tập hợp các tài liệu đã được sử dụng tại các toạ đàm.Tập 2:Toạ đàm pháp luật về trọng tài thương mại Nhật Bản
Từ khóa tự do Dự án Jica
Từ khóa tự do Kỷ yếu các toạ đàm
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(3): 6000141-3
000 00699nam a2200253 p 4500
0019865
0027
00417719
00520070530101940.0
008070530s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004074730|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34|bK 600
245|aKỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2003-2004. |nTập2
260|aH., |c 2004
300|a687tr.;27cm
520 |aCuốn sách này gồm 8 quyển, là tập hợp các tài liệu đã được sử dụng tại các toạ đàm.Tập 2:Toạ đàm pháp luật về trọng tài thương mại Nhật Bản
653|aDự án Jica
653|aKỷ yếu các toạ đàm
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(3): 6000141-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000141 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000142 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
3 6000143 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào