Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34 K 600
Kỷ yếu hội thảo tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2000-2003.
UDC 34
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2000-2003. Tập 1
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 667tr. ; 27cm
Tóm tắt Cuốn sách này gồm 8 quyển, là tập hợp các tài liệu đã được sử dụng tại các toạ đàm như bài thuyết trình của các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam; các tài liệu tham khảo và báo cáo kết quả toạ đàm.Tập 1:Toạ đàm pháp luật phá sản của Nhật Bản
Từ khóa tự do Dự án Jica
Từ khóa tự do Kỷ yếu các toạ đàm
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(3): 6000138-40
000 00798nam a2200253 p 4500
0019864
0027
00417718
00520070530095536.0
008070530s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004074729|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34|bK 600
245|aKỷ yếu hội thảo tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Jica 2000-2003. |nTập 1
260|aH., |c 2004
300|a667tr. ; |c27cm
520 |aCuốn sách này gồm 8 quyển, là tập hợp các tài liệu đã được sử dụng tại các toạ đàm như bài thuyết trình của các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam; các tài liệu tham khảo và báo cáo kết quả toạ đàm.Tập 1:Toạ đàm pháp luật phá sản của Nhật Bản
653|aDự án Jica
653|aKỷ yếu các toạ đàm
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(3): 6000138-40
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000138 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
2 6000139 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 2
3 6000140 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào