Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
N(711) GI106
Giang Trạch Dân người đã thay đổi đất nước Trung Quốc :
UDC N(711)
Cutter GI106
Tác giả CN Robert Lawrence Kuhn
Nhan đề Giang Trạch Dân người đã thay đổi đất nước Trung Quốc : The man who changed China / Robert Lawrence ,Lê Duyên Hải dịchKuhn
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2007
Mô tả vật lý 754tr : 20,5cm
Tóm tắt Cuốn sách được trình bày theo các mốc thời gian về cuộc đời và hoạt động của nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân của Trung Quốc. Những cống hiến đóng góp của ông cho đất nước Trung Quốc trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình.
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Giang Trạch Dân người đã thay đổi đất nước Trung Quốc
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(2): 7001890-1
000 00906nam a2200265 p 4500
0019740
0028
00417557
00520070509143737.0
008070509s2007 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004073724|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|aN(711)|bGI106
100|aRobert Lawrence Kuhn
245|aGiang Trạch Dân người đã thay đổi đất nước Trung Quốc : |bThe man who changed China / |cRobert Lawrence ,Lê Duyên Hải dịchKuhn
260|aH. : |bLao động, |c2007
300|a754tr : |b20,5cm
520 |aCuốn sách được trình bày theo các mốc thời gian về cuộc đời và hoạt động của nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân của Trung Quốc. Những cống hiến đóng góp của ông cho đất nước Trung Quốc trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình.
653|aVăn học
653|aGiang Trạch Dân người đã thay đổi đất nước Trung Quốc
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(2): 7001890-1
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7001890 Giá Sách Văn Học N(711) GI106 Sách Văn Học 1
2 7001891 Giá Sách Văn Học N(711) GI106 Sách Văn Học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào