Sách Tiếng Việt
34(V)4 QU603
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề /
UDC 34(V)4
Cutter QU603
Tác giả CN Phạm Công Lạc
Nhan đề Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề / Phạm Công Lạc
Thông tin xuất bản H. : NxbTư pháp, 2006
Mô tả vật lý 315tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách nhằm góp phần nghiên cứu,tìm hiểu pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về quền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề nói riêng.
Từ khóa tự do Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10000844
000 00726nam a2200253 p 4500
0019349
0021
00417094
005201606151536
008070320s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160615153655|bthuvien2|y20151004072457|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)4|bQU603
100|aPhạm Công Lạc
245|aQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề / |cPhạm Công Lạc
260|aH. : |bNxbTư pháp, |c2006
300|a315tr. ; |c20,5 cm
520 |aNội dung cuốn sách nhằm góp phần nghiên cứu,tìm hiểu pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về quền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề nói riêng.
653|aQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10000844
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/new folder/img_8665thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000844 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 QU603 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào