Sách Tiếng Việt
33 B108
Báo cáo nghiên cứu công khai,minh bạch hoá ở Việt Nam so sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới
UDC 33
Cutter B108
Nhan đề Báo cáo nghiên cứu công khai,minh bạch hoá ở Việt Nam so sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới
Thông tin xuất bản H. : NxbChính trị quốc gia, 2006
Mô tả vật lý 255 tr. ; 20,5cm
Tóm tắt Cuốn sách phân tích,trình bày khái niệm và những yêu cầu cụ thể của tính công khai minh bạch đối với hệ thống pháp luật,phân tích các chính sách,quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan đến tính công khai minh bạch hoá và những yêu cầu cụ thể của các hiệp định quốc tế song phương và đa phương.
Từ khóa tự do Tổ chức thương mại thế giới
Từ khóa tự do Báo cáo nghiên cứu công khai minh bạch hoá ở Việt Nam
Từ khóa tự do Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kì
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10000849
000 01064nam a2200265 p 4500
0019347
0021
00417092
00520070320144117.0
008070320s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004072440|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a33|bB108
245|aBáo cáo nghiên cứu công khai,minh bạch hoá ở Việt Nam so sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới
260|aH. : |bNxbChính trị quốc gia, |c2006
300|a255 tr. ; |c20,5cm
520 |aCuốn sách phân tích,trình bày khái niệm và những yêu cầu cụ thể của tính công khai minh bạch đối với hệ thống pháp luật,phân tích các chính sách,quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan đến tính công khai minh bạch hoá và những yêu cầu cụ thể của các hiệp định quốc tế song phương và đa phương.
653|aTổ chức thương mại thế giới
653|aBáo cáo nghiên cứu công khai minh bạch hoá ở Việt Nam
653|aHiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kì
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10000849
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000849 Giá Sách Tiếng Việt 33 B108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào