Sách Tiếng Việt
334 D 408
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước - pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế /
UDC 334
Cutter D 408
Tác giả CN TS. Trần Tiến Cường
Nhan đề Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước - pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế / Chủ biên: TS. Trần Tiến Cường
Thông tin xuất bản H. : Nxb thống kê, 2005
Mô tả vật lý 176 tr. ; 20,5 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách nhằm giới thiệu kết quả của nghiên cứu này và tập trung trả lời những câu hỏi sau: Mục tiêu và phương thức đầu tư của nhà nước là gì? Chủ sở hữu nhà nước có các quyền gì? Ai là người được giao thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà nước? Các quyền của chủ sở hữu nhà nước được thực hiện như thế nào? Những luật nào điều chỉnh đối với các loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước
Từ khóa tự do Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước
Từ khóa tự do Kinh nghiệm đầu tư các nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10010747-8
000 01095nam a2200265 p 4500
0018914
0021
00415400
00520051121145947.0
008051121s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003231002|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a334|bD 408
100|aTS. Trần Tiến Cường
245|aDoanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước - pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế / |cChủ biên: TS. Trần Tiến Cường
260|aH. : |bNxb thống kê, |c2005
300|a176 tr. ; |c20,5 cm
520 |aNội dung cuốn sách nhằm giới thiệu kết quả của nghiên cứu này và tập trung trả lời những câu hỏi sau: Mục tiêu và phương thức đầu tư của nhà nước là gì? Chủ sở hữu nhà nước có các quyền gì? Ai là người được giao thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà nước? Các quyền của chủ sở hữu nhà nước được thực hiện như thế nào? Những luật nào điều chỉnh đối với các loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước
653|aDoanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước
653|aKinh nghiệm đầu tư các nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10010747-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010747 Giá Sách Tiếng Việt 334 D 408 Sách Tiếng Việt 1
2 10010748 Giá Sách Tiếng Việt 334 D 408 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào