Sách Tiếng Việt
301.5 B305
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam 1945-2009 /
UDC 301.5
Cutter B305
Tác giả CN Viện Khoa học pháp lý
Nhan đề Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam 1945-2009 / Viện Khoa học pháp lý. Tập 2
Nhan đề (2003-2009)
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 546 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các sự kiện đã được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình từ năm 2003-2009.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do Biên niên
Từ khóa tự do 2003-2009
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10024096-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131118
0021
004D8F3BE2F-8855-46B5-B945-68009D41A7B3
005201605061115
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160506111525|bthuvien3|c20160506111417|dthuvien3|y20160115145243|zthuvien2
080 |a301.5|bB305
100 |aViện Khoa học pháp lý
245 |aBiên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam 1945-2009 / |cViện Khoa học pháp lý. |nTập 2
245|p(2003-2009)
260 |aH. : |bTư pháp, |c2010
300 |a546 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các sự kiện đã được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình từ năm 2003-2009.
650 |aLịch sử
653 |aLịch sử
653 |aBộ Tư pháp
653 |aBiên niên
653|a2003-2009
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10024096-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b14thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024096 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 B305 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:09-04-2016
2 10024097 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 B305 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào