Sách Tiếng Việt
301.5 B305
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (1945-2009).
UDC 301.5
Cutter B305
Tác giả CN Viện Khoa học pháp lý
Nhan đề Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (1945-2009). Tập 1
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 567 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các sự kiện đã được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình từ năm 1945-2002
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do Biên niên
Từ khóa tự do 1945-2002
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10024094-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131117
0021
0046377DBDC-B9DE-4F71-8962-BA124681D85B
005201601191026
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160119102242|bthuvien3|c20160115145336|dthuvien2|y20160115144702|zthuvien2
080 |a301.5|bB305
100 |aViện Khoa học pháp lý
245 |aBiên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (1945-2009). |nTập 1
260 |aH. : |bTư pháp, |c2010
300 |a567 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các sự kiện đã được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp trong quá trình từ năm 1945-2002
650 |aLịch sử
653 |aLịch sử
653 |aBộ Tư pháp
653 |aBiên niên
653|a1945-2002
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10024094-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b15thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024095 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 B305 Sách Tiếng Việt 1
2 10024094 Giá Sách Tiếng Việt 301.5 B305 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:10-08-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào