Sách Tiếng Việt
34(V)65 B312
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 /
UDC 34(V)65
Cutter B312
Tác giả CN Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 / Viện khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2005
Mô tả vật lý 696 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách đã giải thích, lý giải cụ thể, rõ ràng, chính thống để áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật giúp bạn đọc nghiên cứu, học tập Bộ luật Tố tụng hình sự.
Thuật ngữ chủ đề Hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10010030, 10016913, 10024026, 10025326
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130607
0021
0045A8DAE0C-8D05-401A-83AB-C5FBE87AB378
005201512211543
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20151221154437|bthuvien3|y20151030151557|zthuvien3
080 |a34(V)65|bB312
100 |aViện khoa học pháp lý
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 / |cViện khoa học pháp lý
260 |aH. : |bTư pháp, |c2005
300 |a696 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách đã giải thích, lý giải cụ thể, rõ ràng, chính thống để áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật giúp bạn đọc nghiên cứu, học tập Bộ luật Tố tụng hình sự.
650 |aHình sự
653 |aBộ luật tố tụng hình sự
653 |aTố tụng hình sự
653 |aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10010030, 10016913, 10024026, 10025326
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/84thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024026 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B312 Sách Tiếng Việt 1
2 10016913 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B312 Sách Tiếng Việt 2
3 10010030 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B312 Sách Tiếng Việt 3
4 10025326 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)65 B312 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào